Plantering!

2011-08-04

Click thumbnail to view a larger version of the image

Lolita och Erika planterar vår blommor.